• Tylko online

Coaching online dla Menedżerów - w jaki sposób, wykorzystując swoje zasoby, wesprzeć pracownika w realizacji celów?

516,60 zł
Brutto

Sesja coachingu biznesowego

Dla kogo: Menedżerów i liderów stojących przed wyzwaniami spowodowanymi sytuacją, mogącą być trudną zarówno dla nich samych, jak i pracowników

Czas trwania: 60-90 minut

Termin sesji: ustalany indywidualnie z Coachem

Wymagania: połączenie internetowe

Ilość

Sesja coachingu biznesowego dla Menedżerów - w jaki sposób, wykorzystując swoje zasoby wesprzeć pracownika w realizacji celów?

Korzyści:

- wypracowanie nowych zasad relacji i wzajemnej współpracy przełożonego i pracowników w sytuacji rozproszenia zespołu, dających poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za biznes

- wyznaczenie celów indywidualnych i zespołowych możliwych do realizacji w czasie nadzwyczajnych wymagań

- wsparcie zaangażowania i motywacji pracowników w realizację celu

- prewencja pracy nad trudnymi zachowaniami pracownika w sytuacji pełnej napięć 

- doskonalenie innej formy komunikacji miedzy przełożonym a pracownikiem, adekwatnej do możliwości, poprawa jakości komunikacji w oparciu o coachingowi styl zarządzania

- umocowanie autorytetu przełożonego adekwatnie do wymagań sytuacji, w aspekcie postawy

Metody pracy:

- praca w oparciu o wyznaczone cele i szukanie rozwiązań na przyszłość,

- neutralna i nieoceniająca postawa w stosunku do osoby coachowanej oraz jego opinii, przekonań, wyborów, decyzji,

- praca na zasobach osoby coachowanej, a tam gdzie ich nie ma - gotowość do wskazania innych form pracy i rozwoju, ,

- praca na modelu GROW, narzędziach do wizualizacji, kartach coachingowych, metaforze, kole wartości

O Coachu:

Ewa Tarczyńskacertyfikowany coach CoachWise Essentials akredytowany przez ICF, certyfikowany mediator i tutor. Trener i Konsultant PROFES. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Zrealizowała ponad 5000 godzin szkoleniowych/warsztatowych, ponad 300 godzin coachingowych, treningów „on the job”, indywidualnych sesji diagnostyczno-rozwojowych i sesji feedbackowych dla Menedżerów różnego szczebla i liderów zespołów. Mówi: „Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu”.

15 Sztuk
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.